Slovensko
Historické vlajky


 

Prvá slovenská vlajka z roku 1848 (neoficiálna) [Pomer 2:3] Vlajka Slovenska počas II. Svetovej vojny (14.3.1939 - 3.4.1945) [Pomer 2:3]

Znak SSR - Slovenskej socialistickej republiky (1960 - 1990)

Slovenská vojenská vlajka počas II. Svetovej vojny [Pomer 2:3]

Prezidentská vlajka (1939 - 1945) [Pomer 1:1]
("VERNÍ SEBE SVORNE NAPRED")

Hlinkova Slovenská Ľudová Strana [Pomer 2:3]

Vlajka Hlinkovej Gardy [Pomer 2:3]

OZNAČENIA LIETADIEL

 

1938 - 1941

1941 - 1945

 

1944 - Povstalci