Tristan da Cunha
(územie Veľkej Británie)

Úradný názov
Tristan da Cunha

Lokálny názov
Tristan da Cunha

Lokálny úradný názov
Tristan da Cunha


 
Umiestnenie: Afrika

Hlavné mesto: Edinburgh

Počet obyvateľov: 300 

Rozloha: 78 km2

Mena: 1 Tristanská libra = 100 Pencí

Jazyk: Anglický

Tristan da Cunha (od 20. októbra 2002) [Pomer 1:2]

Štátny znak

Tristan da Cunha (otočená) [Pomer 1:2]

Správcovská vlajka [Pomer 1:2]

Správcovská vlajka (otočená) [Pomer 1:2]

 

HISTORICKÁ VLAJKA

Vlajka (Tristan da Cunha) (1811 - 17.8.1816) [Pomer 1:1]