Československo
(štátne znaky)

 

Štátny znak (1918 - 1939, 1945 - 1960)

  

Stredný štátny znak ČSR - 1920

Veľký štátny znak ČSR - 1920

     

Štátny znak (1960 - 1990)

  

Štátny znak ČSFR (1990 - 1992)