Čechy a Morava
(historické vlajky - do roku 1918)

Čechy (do 30.10.1918) [Pomer 2:3]

Morava (7.12.1462 - 1918) [Pomer 1:2]

Sliezko (1848 - 1918) [Pomer 4:5]