VLAJKY - MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

 
ASEAN
CARICOM (Karibské Spoločenstvo)
Červený kríž
Európska Únia
Islamská Konferencia
Liga arabských štátov
NATO (Severoatlantická aliancia)
OAS (Organizácia amerických štátov)
OAU (Organizácia africkej jednoty)
 
Olympijské hnutie
OPEC
OSN (Organizácia spojených národov)
Pacifické spoločenstvo
Severská rada
Skauti
SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov)
Spoločenstvo národov (Commonwealth)